Logo

VNAH Updates - November 2021

Wednesday, December 29, 2021

Comments: 0

Care of child with disabilities.

Due to COVID-19, VNAH activities in Vietnam - particularly the USAID funded DIRECT project - faced significant challenges during the year. A number of implementation plans were postponed or canceled due to travel restrictions. VNAH and our partners, however, have managed to accomplish many important results, for instances:
- 2,439 persons with disabilities benefited from direct assistance (rehabilitation and social supports);
- 857 local social and health service providers supported with technical training, many of them were trained to become rehabilitation practitioners;
- 40 local organizations benefited with capacity building supports; most of them are health care providers and not for profit organizations;
- Technical assistance provided for the development/revision of 11 policies related to disability and rehabilitation; three of which were enacted this year;

Provision of assistive devices for persons with disabilities in Dong Nai

Some notable local media coverages on project activities:
1) Building bathrooms for persons with disabilities in Tay Ninh, November 2021
https://youtu.be/9ya5lLDTP9w
2) Dong Nai Television report Jan 2021 “Effect of USAID DIRECT supports in Dong Nai” - https://youtu.be/wSUW5U-mibE
3) Training course in rehabilitation for doctors in January, 2021: - Dong Nai television: https://youtu.be/Cy5shDldHuI
4) Direct assistance to persons with disabilities in Dong Nai, October 2020:
- Dong Nai Television: https://youtu.be/f2suzK0n_P8

VNAH: Follow ups supports for a USAID project beneficiary in Bien Hoa city

Cập nhật VNAH Tháng 11/2021
Do dịch Covid-19, các hoạt đông của VNAH tại Việt Nam, nhất là dự án DIRECT do USAID tài trợ, gặp phải một số thách thức lớn trong năm qua. Một số kế hoạch của dự án bị hoãn hoặc huỷ do các quy định về hạn chế đi lại. Tuy vậy VNAH và các đối tác cũng đã nỗ lực và đạt được nhiều kết quả quan trọng, như:
- 2,439 người khuyết tật được trợ giúp về phục hồi chức năng và các trợ giúp xã hội khác;
- 857 người cung cấp dịch vụ y tế, xã hội được đào tạo, tập huấn; trong đó nhiều người được hỗ trợ để được đào tạo thành bác sỹ và kỹ thuật viên về phục hồi chức năng;
- 40 tổ chức được hỗ trợ nâng cao năng lực, trong đó phần lớn là các tổ chức cung cấp dịch vụ phục hồi chức năng và các tổ chức từ thiện, không vì mục địch lợi nhuận trong nước;
- hỗ trợ kỹ thuật cho các đối tác trong nước xây dựng, cải thiện 11 chính sách/kế hoạch/quy trình kỹ thuật, trong đó 3 chính sách được ban hành trong năm nay.

VNAH: Home care for persons with disabilities under USAID funded project.

Một số truyền thông địa phương đưa tin về hoạt động dự án:
5) Xây nhà vệ sinh cho người khuyết tật tại Tây Ninh, 11/2021: Ninh,
https://youtu.be/9ya5lLDTP9w
6) Phóng sự của Đài Truyền hình Đồng Nai về hiệu quả dự án DIRECT
https://youtu.be/wSUW5U-mibE
7) Bản tin của Đài Truyền hình Đồng Nai về hoạt động đào tạo của dự án 1/2021
- Dong Nai television: https://youtu.be/Cy5shDldHuI
8) Hỗ trợ trực tiếp cho người khuyết tật ở Đồng Nai 10/2020:
- Dong Nai Television: https://youtu.be/f2suzK0n_P8

USAID và VNAH hỗ trợ mở rộng dịch vụ phục hồi chức năng tại Việt Nam
Nhu cầu dịch vụ phục hồi chức năng (PHCN) chất lượng của người dân tại Việt Nam ngày càng tăng, đặc biệt đối với các dịch vụ về Hoạt động trị liệu (HĐTL) và Ngôn ngữ trị liệu (NNTL). Tuy nhiên, việc tiếp cận của người dân đối với các dịch vụ này còn hạn chế do thiếu nguồn nhân lực chuyên môn và những quy định liên quan khác. Cho đến gần đây, chỉ có vài chục dịch vụ kỹ thuật chuyên ngành HĐTL và NNTL được phép cung cấp và được bảo hiểm y tế thanh toán. Trong hai năm qua, VNAH - thông qua dự án “Thực thi Chính sách và Trị liệu cho Người khuyết tật” (DIRECT) do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ - đã hợp tác và hỗ trợ Bộ Y tế xây dựng, bổ sung các danh mục kỹ thuật phục hồi chức năng nhằm phát triển và mở rộng dịch vụ PHCN cho người dân. Vào tháng 9/2021 vừa qua, Bộ Y tế đã ban hành quyết định phê duyệt một số danh mục kỹ thuật phục hồi chức năng mới, qua đó bổ sung thêm 88 kỹ thuật dịch vụ liên quan đến HĐTL và NNTL. Các dịch vụ này sau khi có quy trình kỹ thuật và hướng dẫn sẽ được phép cung cấp cho người dân trên phạm vi toàn quốc. Trong thời gian tới, thông qua dự án DIRECT của USAID, VNAH sẽ tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật cho đối tác xây dựng các quy trình kỹ thuật cho các dịch vụ nói trên để hướng dẫn việc cung cấp và thanh toán cho các dịch vụ này, bao gồm thanh toán qua bảo hiểm y tế. Đây là một trong những ưu tiên của Dự án DIRECT nhằm hỗ trợ đối tác tăng cường thực thi chính sách và quản trị trong lĩnh vực phục hồi chức năng, từ đó cải thiện sự tiếp cận của người khuyết tật và người dân nói chung đối với các dịch vụ phục hồi chức năng, nhất là các dịch vụ được bảo hiểm y tế chi trả.

USAID and VNAH helps expand rehabilitation in Vietnam.
Demands for occupational therapy (OT) and speech therapy (ST) are growing in Vietnam. However, services are limited due to the lack of trained therapists and enabling regulations. At present, just a few dozen of OT and ST services - out of several hundred rehabilitation therapies- are approved for practice within the nationwide health care system. USAID’s Disability Rights Enforcement, Coordination, and Therapies activity (DIRECT) over the past two years has been providing technical assistance to the Ministry of Health (MOH) to strengthen enabling regulations and build the capacity of service providers in order to expand OT and ST services. As a result, the MOH in a decision released in mid September 2021, approved and added 88 new OT and ST services into the nationally approved health service list. As a next step, DIRECT will continue technical support to MOH to develop detailed technical procedures and cost breakdowns for each of the above services in order to guide service delivery and billing, including payment through health insurance. USAID DIRECT helps strengthen Vietnam’s rehabilitation regulatory framework and enables improved access to insured rehabilitation services for people with disabilities in particular, and for the general public in general.

Comments RSS feed for comments on this page

There are no comments yet. Be the first to add a comment by using the form below.